Követeléskezelés

A fizetési fegyelem és a hátralékos számlák kiegyenlítése minden vállalkozás számára komoly probléma. A határokon átívelő gazdasági kapcsolatok esetében, egy magyar gazdasági társaság külföldi partnerrel szembeni vagy éppen egy külföldi szerződő fél vonatkozásában a Magyarországi partnerrel szembeni követelés érvényesítése a gyakorlatban még nehezebb feladat. Irodánk a követeléskezelés területén komplex szolgáltatást nyújt az ügyfeleknek. A legszerencsésebb, ha már a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően közre tudunk működni a szerződés megkötésében és a szerződésszegés esetére a szerződés teljesítését ösztönző és a végrehajtást megkönnyítő biztosítékok kidolgozásában.

Ha már bekövetkezett a fizetési késedelem, hatékonyan működünk közre a követelés érvényesítésében, ide érte a mediációtól kezdve az úgynevezett nem peres eljárásokon és peres eljárásokon át megbízóink követeléseinek a végrehajtási eljárásában történő érvényesítését.

Szolgáltatásaink:

  • Szerződéskötéshez kapcsolódó tanácsadás, mely tanácsadás célja a majdani követelés azon jogi eszközeinek a biztosítása, mely az adós nem fizetése esetén biztosítják a követelés hatékonyabb érvényesítését.
  • A szerződéses teljesítést elősegítő –ösztönző jogeszközöknek a szerződésekbe történő beépítése (zálogjog, kezesség, bankgarancia, óvadék, foglaló, váltó, biztosítéki célú opció)
  • A megfelelő okirati forma kiválasztása (közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat)
  • Tartozás elismerések, tartozásátvállalások, egyezségek, fizetési felszólítások készítése
  • Az adóson kívül más személyekkel szembeni igényérvényesítés, érve ez alatt az adós házastársával szembeni, örökösökkel szembeni, zálogkötelezettel szembeni, a kezessel szembeni, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tagjaival szembeni és a fedezetelvonó szerződést kötő személlyel szembeni jogérvényesítést
  • A követelés érvényesítése (levelezés, tárgyalás a két fél között, mediációs eljárás, választott bírósági út, békéltető tanács előtti eljárás, fizetési meghagyásos eljárás)
  • A követelésérvényesítés leggyorsabb és költséghatékony módjának kiválasztás
  • Képviselet a bírósági eljárásban és a bírósági végrehajtásban
  • Képviselet a csőd és felszámolási eljárásban

Hírek

01/07/2013
Nagy várakozás, hosszas szakmai előkészítés és éles politikai viták között született meg a magyar Országgyűlés...
16/03/2013
Több mint ötven év után 2014. március 15-től új polgári törvénykönyve (Ptk.) lesz az országnak, miután a parlament 2013. 02...
15/01/2013
A 176/2008. (VI.30) Kormány rendelet alapján 2012.01.01-től az energetikai tanúsítvány kötelező kelléke volt az ingatan adásvételi szerződ...
05/01/2013
A 2012.12.31-ig érvényes rendelkezések értelmében az adóalanyoknak az Áfát be kell vallani és fizetni a számla kiáll...