Az új magyar földtörvény

Nagy várakozás, hosszas szakmai előkészítés és éles politikai viták között született meg a magyar Országgyűlés által a 2013.06.21-én elfogadott, a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII törvény.

A törvény rendelkezéseinek teljesen átfogó értelmezése még nem lehetséges, mert több a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet még kidolgozás alatt van.

A törvény alapkoncepciója egyértelmű: földtulajdont a jövőben az szerezhet, aki földműves. A törvény azokat határozza meg földművesnek, akiknek van szakirányú végzettsége, vagy annak hiányában legalább három éve földművelésből élnek.

A törvény nem tesz és nem is tehetett különbséget a magyar állampolgárok és az uniós állampolgárok tulajdonszerzése között, ugyanakkor az uniós állampolgárok tulajdonszerzése a föld adásvételi szerződések hatósági engedélyhez kötése, illetve az engedélyezési eljárás szabályozása miatt még számos nehézségbe ütközhet.

Jogi személyek az új földtörvény hatályba lépését követően sem szerezhetnek földtulajdont Magyarországon.

A korábbi szabályozással ellentétben 2014. 05. 01 –től a különválással, kiválással, egyesüléssel (beolvadással, összeolvadással), szervezeti formaváltozással (szervezeti átalakulás) létrejött jogi személy a jogelődje által a termőföldről szóló törvény szerint, vagy a termőföldről szóló törvény hatálybalépését megelőzően megszerezett tulajdonát képező föld tulajdonjogát nem szerezheti meg.