Családjog, öröklési jog

Irodánk jellemzően külföldi ügyfélköre eredményeképpen a nemzetközi magánjogi vonatkozású családjogi és öröklési jogi ügyekben rendelkezik széleskörű tapasztalatokkal.

Szolgáltatásaink a családjog területén:

  • Házassági szerződések készítése
  • Apasági perek
  • Válóperek
  • Gyermek elhelyezési perek
  • A szülő felügyeleti jog – szülő gyermek kapcsolattartás szabályozása
  • Külföldön történő gyermekelhelyezés, gyermek jogellenesen külföldre vitelének esetén képviselet
  • Gyermektartásdíj felemelése, leszállítása

Öröklési ügyek

A hatályos magyar jogszabályok alapján – a nemzetközi magánjogi jogi normákkal egyezően – Magyarországon található ingatlan esetén az örökösödési eljárás lebonyolítására az ingatlan fekvése szerint illetékes magyar közjegyző kizárólagos joghatósággal rendelkezik. Az alkalmazandó anyagi jog fő szabályként az örökhagyó személyes joga, de végrendelet hiányában a közjegyző az eljárást a magyar törvények alapján bonyolítja le.

Irodánk teljes körűen vállalja a magyarországi hagyatéki eljárás lebonyolítását, a hagyatéki leltár felvételétől kezdve a külföldi iratok hiteles fordításának ügyintézésén át a közjegyző előtti hagyatéki tárgyaláson való képviseletet is beleérte. Szükség esetén megbízóink jogos öröklési igényeit peres eljárásban is érvényesítjük.

Hírek

01/07/2013
Nagy várakozás, hosszas szakmai előkészítés és éles politikai viták között született meg a magyar Országgyűlés...
16/03/2013
Több mint ötven év után 2014. március 15-től új polgári törvénykönyve (Ptk.) lesz az országnak, miután a parlament 2013. 02...
15/01/2013
A 176/2008. (VI.30) Kormány rendelet alapján 2012.01.01-től az energetikai tanúsítvány kötelező kelléke volt az ingatan adásvételi szerződ...
05/01/2013
A 2012.12.31-ig érvényes rendelkezések értelmében az adóalanyoknak az Áfát be kell vallani és fizetni a számla kiáll...