Változások január 01-tól az Áfa fizetése kapcsán

A 2012.12.31-ig érvényes rendelkezések értelmében az adóalanyoknak az Áfát be kell vallani és fizetni a számla kiállítását követően attól függetlenül, hogy a számla kiegyenlítésre került-e vagy sem. A meglehetősen rossz fizetési morál miatt ez nehéz likviditási helyzetet tudott kialakítani a kisvállalkozásoknál.

A bevezetésre kerülő pénzforgalmi Áfa lényege, hogy az a cégnek Áfá-t csak akkor kell befizetni a termékértékesítésük vagy szolgáltatásnyújtásuk után, ha a számláikat a vevők kifizették.

Az Áfa-alanyként bejelentkező új vállalkozásnak nyilatkoznia kell az adóhatóság felé, hogy pénzforgalmi elszámolást választ. A már meglévő vállakozások ezen szándékukat az adóév utolsó napjáig jelenthetik be.

Már meglévő cégek esetében a pénzforgalmú elszámolású Áfát azok a gazdasági céllal Magyarországon letelepedett vállalkozások választhatják, amelyeknek éves nettó árbevétele nem érte el a 125 millió forintot a tárgyévet megelőző naptári évben és várhatóan a tárgyévben sem fogja elérni. További feltétel, hogy a vállalkozás alkalmazottai létszáma nem haladja meg az 50 főt. További feltétel, hogy a kis vállalkozás nem állhat csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt.

Újonnan alapításra kerülő vállalkozás esetében javasoljuk, hogy feltétlenül konzultáljon a könyvelőjével arról, hogy a tervezett tevékenységre és a várható árbevételre tekintettel érdemes –e ezt az adózási módot választaniuk.